Film

Hejnał katowicki – pierwsze wykonanie

Rozmowa z Marcinem Wróblem, st. strażnikiem Straży Miejskiej, pierwszym wykonawcą hejnału. Rozmowa z kompozytorem hejnału, 18-letnim Adamem Biernackim. Pierwsze wykonanie katowickiego hejnału 28.04.2002 godz. 12.00. Rozmowa z prof. Julianem Gembalskim, członkiem komisji konkursowej. Rozmowa z Piotrem Uszokiem, prezydentem miasta.


Hejnał katowicki – pierwsze wykonanie
Michał Smolorz
Henryk Kępa
Paweł Smolorz
28.04.2002
00:25:25
barwny
mono
BETACAM
pol
wydarzenia muzyka
Katowice