Dokument

List Kazimierza Kutza

List wybitnego śląskiego reżysera i ówczesnego senatora Kazimierz Kutza przesłany z okazji otwarcia siedziby Filmoteki Śląskiej w 2000 roku.


List Kazimierza Kutza
Kazimierz Kutz
2000
A4
pol
Licencja udzielona Filmotece Śląskiej.
Kazimierz Kutz, Filmoteka Śląska, historia
Filmoteka Śląska