Film

Powrót Sławkowa

Rejestracja plenerów w Sławkowie, prezentacja ekspozycji w Muzeum Miasta Sławkowa. Spotkanie delegacji zarządu miasta Sławkowa z wojewodą śląskim Wilibaldem Winklerem.


ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI (1)

więcej
Film
28.09.2001
blank img
+
Wojewodowie śląscy – Wilibald Winkler
Powrót Sławkowa
Michał Smolorz
Henryk Kępa
28.06.2001
00:14:27
barwny
mono
BETACAM
pol
Licencja udzielona Filmotece Śląskiej.
krajobrazy, muzea
Antena Górnośląska
Sławków